CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4

Absolwenci 2019 zbadani!

Grafika wprowadzająca

99,1% Absolwentów pracuje w Polsce, a 71,3% pracujących absolwentów ma umowę o pracę na czas określony i nieokreślony - wynika z najnowszego opracowania Badania Losów Zawodowych Absolwentów z roku 2019 (BLZA), przygotowanego przez Akademickie Biuro Karier.

 

W opracowaniu znalazły się m.in. informacje dot. obecnego statusu zawodowego Absolwentów.   46,1% Absolwentów u pierwszego pracodawcy było zatrudnionych już w trakcie studiów.

 

Absolwenci ocenili również mocne i słabe stron naszej Uczelni. Wśród mocnych stron Politechniki Opolskiej, Absolwenci najwyżej ocenili: infrastrukturę uczelni (budynki, laboratoria, oprogramowanie, akademiki) oraz lokalizację w centrum regionu (po 43,5%), jak również kompetentną kadrę naukową (42,9%).

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi opracowaniami. Wyniki przedstawiono z podziałem na poszczególne wydziały oraz zbiorczo dla całej Uczelni, w formie opisowej oraz graficznej.

 

W tym roku badanie częściowo zmieniło swoją strukturę, poprzez uszczegółowienie niektórych pytań lub dodanie nowych. Dodatkowo, dla uzyskania lepszego obrazu, część pytań została wzajemnie ze sobą zestawiona, uwzględniono także porównanie wyników z rokiem wcześniejszym (2018).

 

 

  Opracowania w formacie pdf Opracowania skrótowe (graficzne)
Politechnika Opolska
 Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 

 

 Badanie za rok 2018

 

 

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji: e-mail: d.kowal@po.edu.pl, tel. 77 449 81 35.