CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4 Polska wersja English versiona

ZUGIL SPÓŁKA AKCYJNA


 • Branże: Handel, Inżynieria/Technika, Marketing, Mechanika, Produkcja
 • Liczba ofert:

ZUGIL S.A. to 75 lat tradycji i doświadczenia w zakresie projektowania, wykonawstwa i modernizacji urządzeń oraz kompletnych obiektów technologicznych. Jesteśmystrategicznym dostawcą konstrukcji maszynowych i budowlanych, a także liderem wśród polskich i europejskich firm z branży powłok ochronnych i dekoracyjnych. Nasze produkty docierają do najbardziej wymagających klientów w wielu regionach świata, w tym między innymi do USA czy Wielkiej Brytanii oraz do wielu krajów Europy: Francji, Szwecji, Finlandii, Niemiec i Belgii.

Biuro projektowe wraz z zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych technologów, pozwala nam realizować zamówienia bazując na dokumentacji własnej lub powierzonej przez klienta.

O jakości naszych uslug i produkcji świadczy wdrożony i stosowany w firmie Zintegrowany System Zarządzania oparty na europejskich normach PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN_ISO 45001:2018. Natomiast najwyższą jakość naszych produktów i procesów spawalniczych, poświadczają certyfikaty przyznawane przez wiodącą na świecie jednostkę certyfikującą TÜV. Dzięki nim nasi klienci mają gwarancję zgodność produktu z obowiązującymi normami europejskimi, a także produkcją z zachowaniem surowych wymagań jakościowych.

Siedziba głowna firmy znajduje się w Wieluniu, w której pracuje ok. 380 osób. Odział w Ozimku zatrudnia ok. 80 osób.


Jak wygląda rekrutacja

ETAPY PROCESU REKRUTACJI:

 • Selekcja nadesłanych CV, listów motywacyjnych i innych dokumentów aplikacyjnych przez pracowników działu kadr.
 • Kontakt telefoniczny z wybranymi kandydatami i zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby firmy.
 • Spotkanie z wybranymi kandydatami na rozmowie kwalifikacyjnej z przyszłym przełożonym i pracownikiem działu HR.
 • Weryfikacja dokumentów uzupełniających deklarowanych przez kandydata w CV (dyplom ukończenia studiów, certyfikat językowy, dyplomy ukończonych kursów itp.).
 • Rozesłanie drogą mailową informacji zwrotnej lub poinformowanie telefonicznie o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej; wybrany kandydat otrzymuje informację o pozytywnym rezultacie procesu rekrutacji; pozostali kandydaci zostają poinformowani o zakończeniu rozmów i wyborze innego kandydata.
 • W efekcie zakończenia procesu rekrutacji i wyborze kandydata do pracy na danym stanowisku następuje podpisanie umowy o pracę z nowym pracownikiem.


Szkolenia i rozwój

SZKOLENIA I ROZWÓJ:

Systematycznie dbamy o wzbogacanie kompetencji i umiejętności naszych pracowników. W tym celu oferujemy udział w różnorodnych szkoleniach:

 • Szkolenia wstępne/okresowe/stanowiskowe obejmujące wszystkie grupy pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska i hierarchii oraz dostarczające bazowej wiedzy niezbędnej do pracy;
 • Szkolenia rozwijające umiejętności miękkie doskonalące umiejętności osobiste, wspierające efektywne funkcjonowanie zadaniowe;
 • Szkolenia specjalistyczne obejmujące tematykę związaną z zadaniami realizowanymi na poszczególnych stanowiskach;
 • Konferencje branżowe.

Poza udziałem w różnorodnych szkoleniach i konferencjach branżowych, pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje korzystając także z dofinansowania studiów oraz kursów językowych.


Benefity

Z środków gromadzonych na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz środków własnych pracodawcy, oferujemy dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, finansujemy bony świateczne oraz paczki mikołajkowe dla dzieci i wnuków naszych pracowników.