CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4 Polska wersja English versiona

WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy

  • Branże: Usługi pozostałe
  • Liczba ofert:

Jesteśmy kancelarią rzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Spółka powstała w 2002 roku. Rzecznicy patentowi reprezentujący kancelarię są uprawnieni do występowania we wszelkich sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej, zarówno przed polskimi sądami i organami administracyjnymi, jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej, tj. Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Spółka działa w Warszawie i we Wrocławiu.