CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4

e-Health Hackathon 8-9 październik 2022.

Grafika wprowadzająca

CZYM JEST HACKATHON?

Współcześnie rozwój medycyny nie byłby możliwy bez wsparcia nowoczesnych narzędzi związanych z szeroko rozumianym IT. Dziś lekarzom niemalże na każdym kroku pomagają wytrenowane na danych algorytmy, sztuczna inteligencja, ale także aplikacje, które są dobrym łącznikiem między pacjentem a personelem medycznym. Digitalizacja systemu ochrony zdrowia sukcesywnie postępuje również w Polsce, a wiele wdrożonych rozwiązań wyprzedza już to, co udało się osiągnąć w państwach zachodniej Europy.

        

W obliczu możliwości płynących z cyfryzacji oraz rosnących wyzwań zdrowotnych pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub, firmy Roche Polska oraz Janssen Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich ogłaszają Hackathon, którego głównym założeniem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i pomysłów w różnych obszarach (między ochroną zdrowia a szeroko pojętym IT - programowaniem, bioinformatyką, etc.) oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego, które wesprze pacjentów, lekarzy i szeroko rozumiany system ochrony zdrowia w poprawie leczenia pacjentów.

             

Hackathon to dwudniowe wydarzenie, które rozpocznie się od giełdy pomysłów oraz formowania zespołów, które ze wsparciem mentorów w danym obszarze, przystąpią do pracy nad realizacją wybranego rozwiązania.

              

W następnej kolejności uczestnicy będą realizować swój własny pomysł w odpowiedzi na wyzwanie przygotowane przez członków konsorcjum we współpracy z klinicystami.

              

Po przygotowaniu rozwiązania w postaci działającego interaktywnego prototypu, nastąpi jego prezentacja, która zostanie poddana ocenie Jury.

                               

 

CEL

Wypracowanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na najbardziej palące potrzeby w ochronie zdrowia.

              

Rozwiązania mogą być kierowane zarówno w stronę pacjentów (poprawa świadomości, profilaktyki, diagnozy), jak i lekarzy (np. informacje o badaniach klinicznych, nowe publikacje naukowe), ale także relacji pacjent-lekarz, pacjent-system lub lekarz-lekarz, lekarz-system.

               

Wypracowane rozwiązania będą mogły więc m.in wpłynąć na poprawę przepływu informacji, a w efekcie na poprawę efektów klinicznych procesu terapeutycznego, jak również pomogą rozwiązać konkretny problem oraz zaspokoić konkretną potrzebę.

 

TEMAT PRZEWODNI

                  

W związku z tym, że choroby kardiologiczne pozostają najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, postanowiono iż tematem tegorocznej edycji Hackathonu będzie stworzenie rozwiązania informatycznego w obszarze kardiologii.

                      

Obszar kardiologii jest obszarem szerokim, co powoduje różnorodność występowania chorób, jednakże w ostatnim czasie istotnym problemem jest niewydolność serca. Wg danych NFZ choruje na nią ok. 1,2 mln Polaków, a co roku umiera 140 tys. osób. Szacuje się, że już co 10 osoba zmaga się z niewydolnością serca powyżej 10 lat, a większy procent chorych to seniorzy po 70 r.ż. Na przestrzeni ostatniej dekady zaobserwowano wzrost liczby chorych o 14,8%.

               

DLA KOGO

                    

W Hackathonie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane obszarem IT oraz biotechnologii (np. studenci, start-up’y). Aby zachować równość szans wśród wszystkich uczestników – z udziału w Hackathonie wyłączeni są przedstawiciele i pracownicy średnich i dużych firm.

 

REGULAMIN DO POBRANIA

Poniżej znajduje się regulamin konkursu do pobrania: REGULAMIN

 

REJESTRACJA i TERMINARZ

Formularz rejestracyjny na stronie Federacji Przedsiębiorców Polskich znajduje się pod poniższym LINKIEM

Termin rejestracji zgłoszeń: 1 października 2022 do godz. 24.00

                  

NAGRODY

Sponsorami nagród są firmy Roche Polska oraz Janssen Polska. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze rozwiązania. Główną nagrodą jest nagroda finansowa oraz możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej.

 

ORGANIZATORZY

Edukacyjny Hackathon jest realizowany w ramach konsorcjum Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) przez Roche Polska oraz Janssen Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich.