CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4

Absolwenci Politechniki Opolskiej 2021 w Badaniu Losów Zawodowych

Grafika wprowadzająca

Zapraszamy do poznania wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów, którzy ukończyli studia w 2021 r., rok po uzyskaniu przez nich dyplomu. Jak co roku zapytaliśmy naszych Absolwentów o ich status zawodowy, o ich aktywność w dodatkowych inicjatywach podczas studiowania ale również o ocenę mocnych i słabch stron uczelni.

Z badania wynika, że 88,1% respondentów jest zatrudnionych lub prowadzi działalność gospodarczą (18,6% z nich nadal studiuje). Wskaźnik ten wzrasta w porównaniu do trzech poprzednich lat. Najwięcej pracujących absolwentów reprezentowało Wydział Inzynierii Produkcji i Logistyki – 93,4%. 

 

96,4% absolwentów zatrudnionych jest w Polsce.

 

77,9% swoją pierwszą pracę podjęło już w trakcie studiów lub do 3 miesięcy od obrony pracy dyplomowej. W przypadku 46,1% osób pierwsza praca była zgodna z wykształceniem i kwalifikacjami uzyskanymi na Politechnice Opolskiej, a 11,1% nie była zgodna, ale była zgodna z innymi zainteresowaniami respondentów.

Natomiast w odniesieniu do pracy wykonywanej w momencie wypełniania badania, 73,8% osób wykonywało pracę zgodną z wykształceniem zdobytym na Politechnice Opolskiej (najwyższy wynik dla tego wskaźnika odnotowano na Wydziale Budownictwa i Architektury - 92,3%), a 7,1% respondentów wykonuje pracę zgodną z zainteresowaniami.

 

88,1% zatrudnionych osób pracuje na podstawie umowy o pracę. Wskaźnik ten jest najwyższy dla Wydziału Mechanicznego - 97%.

 

Wg respondentów, jednymi z najistotniejszych aspektów, które wpłynęły na to, że zostali zatrudnieni są: umiejętności interpersonalne, np. komunikatywność, umiejętności pracy w zespole (55%) oraz ukończony kierunek studiów (54,6%).

Poza pytaniami, dot. aktualnej sytuacji zawodowej, zapytaliśmy rownież o wrażenia związane z Politechniką Opolską. Jako mocne strony Politechniki Opolskiej wskazano m.in.:

  • lokalizacja w centrum regionu (45,1%)
  • kompetentna kadra naukowa (38,4%)
  • infrastruktura uczelni (budynki, laboratoria, oprogramowanie, akademiki) (36,9%)
  • oferta dydaktyczna (kierunki studiów i specjalności) dostosowana do potrzeb rynku pracy (36,6%)
  • program studiów (35,8%)

 

Poniżej znajdą Państwo opracowania - zachęcamy do zapoznania się z nimi. Wyniki przedstawiono z podziałem na poszczególne wydziały oraz zbiorczo dla całej Uczelni, w formie opisowej oraz graficznej.

 

 

  Opracowania w formacie pdf Opracowania skrótowe (graficzne)
Politechnika Opolska
 Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 

Badanie za rok 2020

Badanie za rok 2019

Badanie za rok 2018

 

 

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji: e-mail: d.kowal@po.edu.pl, tel. 77 449 81 35.