CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4

Absolwenci 2020 w Badaniu Losów Zawodowych

Grafika wprowadzająca

Badanie Losów Zawodowych Absolwentów 2020 trafia w Wasze ręcę! Czego możemy dowiedzieć się z kolejnej edycji? Duża część opracowania dotyczy statusu zawodowego Absolwentów oraz szczegółów z tym związanych. Badanie dostarcza nam informacji, że 87,6% respondentów jest zatrudnionych lub prowadzi działalność gospodarczą (16,9% z nich nadal studiuje). Wskaźnik ten wzrasta w porównaniu do dwóch poprzednich lat. Najwięcej pracujących absolwentów reprezentowało Wydział Mechaniczny – 93,9%

 

98,7% absolwentów zatrudnionych jest w Polsce.

 

80,4% swoją pierwszą pracę podjęło już w trakcie studiów lub do 3 miesięcy od obrony pracy dyplomowej. W przypadku 51,8% osób pierwsza praca była zgodna z wykształceniem i kwalifikacjami uzyskanymi na Politechnice Opolskiej, a 5,8% nie była zgodna, ale była zgodna z zainteresowaniami respondentów.

Natomiast w odniesieniu do pracy wykonywanej w momencie wypełniania badania, 71,5% osób wykonywało pracę zgodną z wykształceniem zdobytym na Politechnice Opolskiej (najwyższy wynik dla tego wskaźnika odnotowano na Wydziale Budownictwa i Architektury - 88,9%), a 7,7% zgodną z zainteresowaniami.

 

89,4% zatrudnionych osób pracuje na podstawie umowy o pracę.

 

Wg respondentów, jednymi z najistotniejszych aspektów, które wpłynęły na to, że zostali zatrudnieni są: umiejętności interpersonalne, np. komunikatywność, umiejętności pracy w zespole (58,7%) oraz ukończony kierunek studiów (57,4%).

Poza pytaniami, dot. aktualnej sytuacji zawodowej, zapytaliśmy rownież o wrażenia związane z Politechniką Opolską. Jako mocne strony Politechniki Opolskiej wskazano m.in.:

  • lokalizacja w centrum regionu (44,3%)
  • infrastruktura uczelni (budynki, laboratoria, oprogramowanie, akademiki) (41,1%)
  • kompetentna kadra naukowa (36,1%)
  • oferta dydaktyczna (kierunki studiów i specjalności) dostosowana do potrzeb rynku pracy (33,6%)

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi opracowaniami. Wyniki przedstawiono z podziałem na poszczególne wydziały oraz zbiorczo dla całej Uczelni, w formie opisowej oraz graficznej.

 

 

  Opracowania w formacie pdf Opracowania skrótowe (graficzne)
Politechnika Opolska
 Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

 

 

Badanie za rok 2019

Badanie za rok 2018

 

 

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji: e-mail: d.kowal@po.edu.pl, tel. 77 449 81 35.