CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4

Absolwenci Politechniki Opolskiej 2022 w Badaniu Losów Zawodowych

Grafika wprowadzająca

87% respondentów Badania Losów Zawodowych Absolwentów Politechniki Opolskiej jest zatrudnionych lub prowadzi działalność gospodarczą (22,9% z nich nadal studiuje). Wskaźnik ten wzrasta w porównaniu do trzech poprzednich lat. Najwięcej pracujących absolwentów reprezentowało Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki – 94,2%. 

 

Zapraszamy do poznania wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów, którzy ukończyli studia w 2021 r., rok po uzyskaniu przez nich dyplomu. Jak co roku zapytaliśmy naszych Absolwentów o ich status zawodowy, o ich aktywność w dodatkowych inicjatywach podczas studiowania ale również o ocenę mocnych i słabch stron uczelni.

 

98,4% absolwentów Politechniki Opolskiej jest zatrudnionych w Polsce. 

 

W przypadku 45,7% osób już ich pierwsza praca była zgodna z wykształceniem i kwalifikacjami uzyskanymi na Politechnice Opolskiej, a 12,3% nie była zgodna, ale była zgodna z innymi zainteresowaniami respondentów.

Natomiast w odniesieniu do pracy wykonywanej w momencie wypełniania badania, 72,4% osób wykonuje pracę zgodną z wykształceniem zdobytym na Politechnice Opolskiej (najwyższy wynik dla tego wskaźnika odnotowano na Wydziale Budownictwa i Architektury - 91,9%), a 2,8% respondentów wykonuje pracę zgodną z zainteresowaniami.

 

84,7% zatrudnionych osób pracuje na podstawie umowy o pracę. Wskaźnik ten jest najwyższy dla Wydziału Mechanicznego - 94,3%.

 

Wg respondentów, jednymi z najistotniejszych aspektów, które wpłynęły na to, że zostali zatrudnieni są: ukończony kierunek studiów (56,3%) oraz umiejętności interpersonalne, np. komunikatywność, umiejętności pracy w zespole (55,1%).

Poza pytaniami, dot. aktualnej sytuacji zawodowej, zapytaliśmy rownież o wrażenia związane z Politechniką Opolską. Jako mocne strony Politechniki Opolskiej wskazano m.in.:

  • infrastruktura uczelni (budynki, laboratoria, oprogramowanie, akademiki) (41,7%)
  • kompetentna kadra naukowa (41,4%)
  • oferta dydaktyczna (kierunki studiów i specjalności) dostosowana do potrzeb rynku pracy (41,1%)
  • lokalizacja w centrum regionu (39,8%)
  • program studiów (36,2%)
  • poziom nauczania (35,0%).

 

Poniżej znajdą Państwo opracowania - zachęcamy do zapoznania się z nimi. Wyniki przedstawiono z podziałem na poszczególne wydziały oraz zbiorczo dla całej Uczelni, w formie opisowej oraz graficznej.

 

 

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa i Architektury
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Wydział Mechaniczny
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Opracowanie skrótowe (graficzne)

 

   

 

     

 

 

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji: e-mail: d.kowal@po.edu.pl, tel. 77 449 81 35.