CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4

Konkurs stażowy „Polish Space Fellowship Program”

Grafika wprowadzająca

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w konkursie stażowym pn. „Polish Space Fellowship Program”, który skierowany jest do studentów ostatniego roku, absolwentów i młodych naukowców. 

 

 

Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.  W tegorocznej edycji zaplanowano udział 19 podmiotów z Polski zrzeszonych w ZPSK.

Obecnie zakończony został pierwszy etap Konkursu dotyczący naboru firm. Zakwalifikowanych zostało 19 firm działających w sektorze kosmicznym: 6ROADS Sp. z o.o., Astronika Sp. z o.o., BitbyBit Sp. z o.o., Creotech Instruments S.A., EXATEL S.A., GMV Innovating Solutions Sp z o.o., ICEYE Polska Sp z o.o., KOMES Sp z o.o., KP Labs Sp. z o.o., Łukasiewicz-ILOT, N7Space Sp. z o.o., OPEGIEKA Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o., QWED Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., SENER Sp. z o.o., SpaceForest Sp z o.o., Spectator Sp. z o.o.,  Wiran Sp. z o.o. Szczegóły dotyczące profili poszukiwanych kandydatów dostępne są na stronie: https://space.biz.pl/staze/.

 

 

 

Drugi etap konkursu dedykowany jest:

  • studentom ostatniego roku,
  • absolwentom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera,
  • osobom z otwartym przewodem doktorskim
  • oraz młodym naukowcom z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Nabór rozpocznie się 27 marca i zakończy się 23 kwietnia 2023.

 

Nagrodami w VIII edycji Konkursu o Staż – „Polish Space Fellowship Program” są pięciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego  w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4 do 5 tys. zł brutto. Nasze ewaluacje wskazują, iż 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

 

Zachęcamy zainteresowanych do udziału poprzez wysłanie swoich Curriculum Vitae (CV)  oraz wskazanie Przyjmującego, stanowiącego pierwsze preferowane miejsce odbywania stażu oraz Przyjmującego stanowiącego drugie preferowane miejsce odbywania staż, na elektroniczny adres poczty Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego: biuro@space.biz.pl, od 27 marca do 23 kwietnia 2023 roku. Ze względów organizacyjnych prosimy o wpisywanie tematu wiadomości: KONKURS O STAŻ, natomiast w nazwie CV imię i nazwisko osoby wraz z nazwą wybranego podmiotu z dopiskiem Konkurs o Staż. Wszystkie dostępne dokumenty konkursowe znajdują się na stronie internetowej: https://space.biz.pl/staze/

 

Strona Polish Space Fellowship Program: https://www.linkedin.com/company/rozw%C3%B3j-kadr-sektora-kosmicznego/?viewAsMember=true.