CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A1 A2 A3 A4

Konkurs dla Agroabsolwentów

Grafika wprowadzająca

Szanowni Państwo,

 

Bank BNP Paribas od lat angażuje się w działania wspierające agrobiznes. Z nadzieją patrzymy na rozwój nauk rolniczych, a realizowane badania i wdrażane innowacje postrzegamy jako kluczowe dla ewolucji zrównoważonych systemów żywnościowych. M.in. dlatego z przyjemnością ogłaszamy start drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową, związaną z tematyką agro.

 

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2019 lub w 2020 r. Problematyka prac musi być związana z szeroko rozumianym rozwojem agrobiznesu, tj. postępem, innowacyjnością i rozwojem gospodarstw rolnych, terenów wiejskich oraz innych działań przynoszących wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego itp.

 

Termin zgłoszeń upływa 31 października br., a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 listopada br.

 

Dla najlepszych prac przewidziane zostały nagrody finansowe I, II i III stopnia oraz nagroda specjalna (w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej), o łącznej wartości 8.000 zł brutto.
Szczegóły Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie oraz na stronie www.bnpparibas.pl/agroabsolwent.

 

Mamy nadzieję, że udział w Konkursie przyniesie korzyści Uczestnikom, a sam Konkurs przyczyni się do propagowania wiedzy, niezbędnej dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego w sposób nowoczesny, zrównoważony i konkurencyjny.

 

 

Z poważaniem,

Bartosz Urbaniak

Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę